03:07 08/04/2017

Truy thu thuế Habeco, Sabeco: Bộ Công Thương muốn truy trách nhiệm

Bạch Dương

Bộ Công Thương kiến nghị làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Hai hãng bia lớn nhất nước bị truy thu hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế.
Hai hãng bia lớn nhất nước bị truy thu hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế.
Bộ Công Thương vừa có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Cụ thể, Bộ Công Thương có báo cáo tổng thể về những vướng mắc trong truy thu bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại hai doanh nghiệp này.

Theo Bộ Công Thương, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Sabeco và Habeco đã chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước về việc thực hiện nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt và Tổng cục Thuế.

Tuy nhiên, trong hai năm 2014 -2015, các đoàn Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tại Habeco và Sabeco đã kiến nghị truy thu bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt cho giai đoạn 2012 -2015 dựa trên các giải thích khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Kết luận Thanh tra Chính phủ tại Cục thuế Tp.HCM dựa trên kết luận của Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu truy thu bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt của Sabeco từ năm 2010.

Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo bộ phận quản lý phần vốn nhà nước tại Habeco và Sabeco có ý kiến để hội đồng quản trị của hai doanh nghiệp quyết định việc tạm nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng Bộ Tài chính trong công văn số 95 ban hành tháng 11/2016 có ghi các doanh nghiệp đã nộp đủ và không có khiếu nại là không đúng với thực tế.

“Trong trường hợp của Habeco, Sabeco, doanh nghiệp đã thực hiện đúng hướng dẫn thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Bộ Tài chính nhưng đã không được các cơ quan khác là Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ chấp nhận”, Bộ Công Thương nêu.

Theo đó, Bộ Công Thương kiến nghị làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về vấn đề tài chính, do chưa chấp nhận kết luận của Kiểm toán Nhà nước nên hiện nay ở Habeco và Sabeco, việc sử dụng nguồn vốn để tạm nộp và hạch toán khoản nộp có khác nhau.

"Sabeco và các công ty thành viên đã vay ngân hàng để tạm nộp, nên hiện nay gặp nhiều khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến nguồn vốn cho hoạt động sản xuất của các công ty thành viên. Habeco thì đã thực hiện việc tạm nộp từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp nên đỡ khó khăn hơn”, báo cáo nêu.

Bộ Công Thương cho rằng việc không nhất quán trong việc xác định nội dung và hướng dẫn thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt giữa các cơ quan nhà nước có ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư và niềm tin của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý.

"Đối với Habeco và Sabeco đang triển khai việc thoái vốn nhà nước thì việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước sẽ ảnh hướng đến uy tín của doanh nghiệp, niềm tin của nhà đầu tư trong quá trình tham gia mua cổ phiếu”, văn bản nêu.

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng có ý kiến về kết luận về sự tuân thủ pháp luật giữa Bộ Tài chính và kết luận Kiểm toán Nhà nước trong việc hiện quy định pháp luật về nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt tại Habeco, Sabeco.

Đặc biệt, Bộ Công Thương còn kiến nghị Thủ tướng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan làm rõ và thống nhất về trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của các cơ quan nhà nước.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục thuế, Cục thuế Tp.HCM truy thu hơn 2.479 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của Sabeco trong giai đoạn 2010 -2014, nộp bổ sung ngân sách Nhà nước do thay đổi giá tính thuế từ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn sang Công ty Cổ phần Thương mại khu vực.

Năm 2015, Sabeco cũng bị Kiểm toán Nhà nước kiến nghị truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2013 là 408,8 tỷ đồng vì cho rằng doanh nghiệp này đã lách luật.

Về phía Habeco, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị truy thu 920,2 tỷ đồng.