Chứng khoán

Tranh chấp trái phiếu, lộ rủi ro tài sản đảm bảo

Việc nắm giữ trái phiếu có tài sản đảm bảo được xem là có độ tin cậy cao cho trái chủ, đặc biệt khi tài sản đảm bảo lại là bất động sản. Song kể cả khi có tài sản đảm bảo thì việc thu hồi nợ chưa chắc đã thuận lợi khi bảo đảm cho khoản nợ lại là dự án hình thành trong tương lai...