00:06 15/09/2010

DC2: Trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu

N.Anh

DC2 chi trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 và chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:40

Một dự án do DC2 làm chủ đầu tư.
Một dự án do DC2 làm chủ đầu tư.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo 21/9 ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 23/9 là thời hạn đăng ký cuối để chi trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 (mã DC2-HNX).

Theo đó, DC2 sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 10:1 (10 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Đồng thời, DC2 sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 100:40 (1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, và cứ 100 quyền mua được mua thêm 40 cổ phiếu mới) với giá 13.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 6/10/2010 đến ngày 27/10/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 6/10/2010 đến ngày 3/11/2010.

Địa điểm thực hiện: Cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức bằng cổ phiếu và đăng ký mua cổ phiếu tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký nhận cổ tức bằng cổ phiếu và đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 - số 5, đường số 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2010 đã soát xét, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của DC2 đạt 39,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,293 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.176 đồng.