14:24 11/12/2012

Đề cử ông Trần Mộng Hùng vào Hội đồng Quản trị ACB

Hà Anh

4 người dự kiến bầu bổ sung là ông Trần Mộng Hùng, ông Nguyễn Thành Long, ông Đàm Văn Tuấn và ông Trần Trọng Kiên

Ông Trần Mộng Hùng, sinh năm 1953 là một trong những sáng lập viên của ACB.
Ông Trần Mộng Hùng, sinh năm 1953 là một trong những sáng lập viên của ACB.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2012 về việc bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng Quản trị.

Theo đó, Hội đồng Quản trị ACB thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, gồm: Trần Mộng Hùng, ông Nguyễn Thành Long, ông Đàm Văn Tuấn và ông Trần Trọng Kiên.

Theo giới thiệu của ACB, ông Trần Mộng Hùng sinh năm 1953, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB từ năm 1994 đến năm 2008, Tổng giám đốc ACB năm 1993-1994 và là một trong những sáng lập viên của ACB.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Long, sinh năm 1951, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank từ 1998-2010, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chứng khoán Rồng Việt và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (từ tháng 5/2012-nay).

Ông Đàm Văn Tuấn, sinh năm 1951, hiện là Phó tổng giám đốc ACB từ năm 2001 - nay và ông Trần Trọng Kiên, sinh năm 1973 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh (từ năm 2001-nay).

Được biết, ngày 18/9, Hội đồng Quản trị ACB đã chấp thuận đơn từ nhiệm của cho ông Trần Xuân Giá, ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Julian Fong Loong Choon và ông Lương Văn Tự giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Đại hội cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 26/12/2012 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, quận 1, Tp.HCM.