15:16 08/10/2012

ACB sắp họp đại hội cổ đông bất thường

Hà Anh

Đại hội cổ đông ACB sẽ cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và một số vấn đề khác

Giao dịch tại ACB
Giao dịch tại ACB
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc họp Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX).

Theo đó, ACB sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua nội dung về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và một số vấn đề khác. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/10. Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được ACB thông báo sau.

Được biết, ngày 18/9, Hội đồng Quản trị của ACB đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 2 Phó chủ tịch là ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang. Hội đồng Quản trị ACB bầu ông Trần Hùng Huy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các ông Julian Fong Loong Choon và Lương Văn Tự giữ chức Phó Chủ tịch của ACB.

Ngày 19/9, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản thông báo ACB phải tổ chức đại hội cổ đông để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị.