11:06 15/08/2013

Đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho Việt kiều mua nhà

Từ Nguyên

Nhiều địa phương vẫn gây khó khăn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mua và sở hữu nhà ở

Việt kiều chỉ cần có các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng 
trở lên là đủ điều kiện mua nhà.<br>
Việt kiều chỉ cần có các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên là đủ điều kiện mua nhà.<br>
Bộ Xây dựng vừa có ý kiến chỉ đạo việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, đất ở của người Việt Nam định cư tại nước ngoài khi về mua nhà trên địa bàn cả nước.

Trong công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 12/8, cơ quan này cho biết, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Ngoại giao và phản ánh của nhiều kiều bào khi về Việt Nam mua nhà ở cho thấy, một số địa phương khi thực hiện thủ tục công chứng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho kiều bào vẫn còn hiểu và thực hiện chưa thống nhất, chưa đúng quy định của luật định.

Thực tế này đã gây nhiều khó khăn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi nước mua và sở hữu nhà ở.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương hướng dẫn các tổ chức chuyên môn khi làm thủ tục công chứng, chứng thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam cần thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ yêu cầu khi thực hiện công chứng hoặc chứng thực các giao dịch về nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam thì không yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú và chứng minh thư nhân dân mà chỉ cần có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận gốc Việt Nam và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo đúng quy định tại Nghị định 71/2010 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, khi làm thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng và khi cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở thì không bắt buộc người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đáp ứng điều kiện cư trú thực tế tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên mà chỉ cần có các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên là đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà ở theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2010 của Bộ Xây dựng.

Về khu vực người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, không phân biệt trong dự án phát triển nhà ở hay tại các khu dân cư hiện hữu; được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại khu vực được phép chia lô bán nền để tự xây dựng nhà ở.

Vì vậy, đề nghị các địa phương hướng dẫn người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện quyền sở hữu nhà ở và việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định tại Nghị định 71/2010 của Chính phủ.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho kiều bào khi về Việt Nam mua và sở hữu nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo để các cơ quan chuyên môn của địa phương thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhà ở, đất ở của kiều bào định cư ở nước ngoài tại Việt Nam nên trên.