11:44 09/02/2015

Đề nghị cách chức Tổng biên tập báo Người cao tuổi

Thủy Diệu

Chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra đối với hành vi đăng tải 11 bài viết có "dấu hiệu tội phạm" trên báo Người cao tuổi

Buổi họp báo công bố kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi, sáng 9/2 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.
Buổi họp báo công bố kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi, sáng 9/2 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.
Sáng 9/2, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong quá trình hoạt động, báo Người cao tuổi đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về báo chí và thông tin trên mạng về giấy phép hoạt động, nội dung thông tin, quảng cáo trên báo chí, cải chính.

Cụ thể, theo thông báo kết luận thanh tra số 17/TB-BTTTT do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký ngày 9/2, việc báo Người cao tuổi xuất bản một số tin, bài trực tiếp trên trang thông tin điện tử tổng hợp là hoạt động báo điện tử không có giấy phép, vi phạm quy định tại khoản 2, điều 19 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Báo Người cao tuổi đã đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và bình luận, suy diễn thiếu căn cứ, dẫn đến thông tin sai sự thật, vi phạm khoản 4, điều 10, Luật Báo chí.

Tờ báo cũng bị cho là đã đăng tải một số bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của công dân, vi phạm khoản 4, điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, báo Người cao tuổi còn đăng một số bài viết có dấu hiệu tiết lộ bí mật Nhà nước, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Trên trang thông tin điện tử tổng hợp nguoicaotuoi.org.vn còn cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm điểm D, khoản 1, điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Về việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, một số tin, bài ở chuyên mục quốc tế  của báo không ghi tổng hợp, trích dẫn hoặc có ghi tổng hợp, trích dẫn nhưng không ghi rõ nguồn, chưa chấp hành đúng quy định pháp luật về quyền tác giả và quy chế xác định nguồn tin trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về việc chấp hành các quy định pháp luật về cải chính, bản kết luận cho biết, báo Người cao tuổi đã đăng cải chính không đúng quy định của pháp luật về cải chính trên báo chí, vi phạm quy định của quy chế cải chính trên báo chí.

Đối với quảng cáo, báo Người cao tuổi có khá nhiều vi phạm như quảng cáo sử dụng tên thầy thuốc để giới thiệu thuốc; quảng cáo thực phẩm chức năng dưới dạng bài viết không phù hợp với xác nhận của cơ quan chức năng; quảng cáo thực phẩm chức năng dưới hình thức của bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế; quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí, hồ sơ tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của báo Người cao tuổi chưa được lưu giữ đầy đủ, khoa học. Báo chưa thực hiện đúng quy định tại điều 9, điều 112 Luật Tố cáo năm 2011; đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo có thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng dẫn đến một số bài viết có nội dung sai sự thật.

Ngoài ra, trong thời gian đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi và thời gian dự thảo kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhận được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo nội dung thông tin trên báo Người cao tuổi. Do các bài viết đăng trên báo nêu trong các đơn thư khiếu nại, tố cáo nằm ngoài thời kỳ thanh tra nên Bộ này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Với những vi phạm trên, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử, thu hồi tên miền www.nguoicaotuoi.org.vn; thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa, Tổng biên tập báo Người cao tuổi.

Bộ này cũng đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam (cơ quan chủ quản báo Người cao tuổi) cách chức Tổng biên tập báo Người cao tuổi với ông Kim Quốc Hoa theo quy định tại điều 12 quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư; xây dựng phương án kiện toàn nhân sự, cơ cấu tổ chức của báo Người cao tuổi đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông còn chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng tải 11 bài viết có "dấu hiệu tội phạm" trên báo Người cao tuổi.