09:52 26/09/2008

Đề nghị EU không rà soát thuế chống bán phá giá giày mũ da

Hồng Thoan

Bộ Công Thương đã đề nghị EU không tiến hành rà soát và để cho thuế chống bán phá giá giày, mũ da của Việt Nam

Ngày 25/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh cho biết, Bộ Công Thương đã đề nghị EU không tiến hành rà soát và để cho thuế chống bán phá giá giày, mũ da của Việt Nam xuất khẩu vào EU tự động hết hạn vào ngày 6/10/2008.

Bộ Công Thương khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá sản phẩm giày mũ da vào EU. Việc một số doanh nghiệp sản xuất giày EU yêu cầu rà soát thuế chống bán phá giá không phản ánh hết quan điểm của các doanh nghiệp giày dép châu Âu, đi ngược lại xu thế tự do hoá thương mại của EU.

Việc Việt Nam vừa không được hưởng ưu đãi thuế quan GSP giai đoạn 2009 – 2011 nếu đi kèm với việc bị rà soát thuế chống bán phá giá trong vòng 1,5 năm tới với mức thuế chống bán phá giá 10% sẽ làm cho ngành da giày Việt Nam gặp khó khăn nghiêm trọng.