10:26 08/02/2021

Đề nghị không thu phí xe ra vào sân bay, Bộ Giao thông nói gì?

AN NHIÊN

Hiện ACV là doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, duy trì tiêu chuẩn khai thác, giữ gìn an ninh trật tự bằng chi phí của ACV đối với đường dẫn vào nhà ga của cảng hàng không, sân bay

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cử tri tỉnh Bình Dương mới đây có văn bản đề nghị ngành giao thông vận tải xem xét và chấm dứt việc thu phí xe ôtô vào, ra sân bay như hiện nay, việc thu phí đối với các xe ôtô vào, ra sân bay đưa đón thân nhân gây nhiều bức xúc đối với người dân.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tháng 9/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc thu tiền dịch vụ và đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không: “Giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án thu, giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới; đảm bảo hợp lý, phù hợp theo quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người sử dụng”.

Bộ Giao thông sau đó đã lấy ý kiến của Bộ Tài chính và báo cáo Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về các nội dung liên quan đến việc thu tiền sử dụng dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không.

Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó đã xác định rõ đất xây dựng đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không thuộc đối tượng đất giao không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 156 Luật Đất đai. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật đất đai 2003 và khoản 2 Điều 166 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền chung của người sử dụng đất (gồm cả đất giao không thu tiền sử dụng đất) thì người sử dụng đất có quyền: “Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất”. 

Hiện nay Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV là doanh nghiệp cảng hàng không chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, duy trì tiêu chuẩn khai thác, tổ chức phân luồng tuyến, bảo đảm an ninh hàng không và giữ gìn an ninh trật tự bằng chi phí của ACV đối với đường dẫn vào nhà ga của cảng hàng không, sân bay. Do đó, việc ACV tổ chức thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga nhằm bù đắp chi phí đầu tư, quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng là phù hợp với quy định của Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn.

Ngày 15/9/2020 Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng cơ bản đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về phương án thực hiện thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới theo nguyên tắc thu theo Block thời gian, áp dụng giá hợp lý cho Block đầu tiên (dự kiến 10 phút đầu tiên). 

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang yêu cầu ACV đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát xe ôtô ra, vào nhà ga cảng hàng không theo thời gian; xây dựng phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga theo thời gian cho từng cảng hàng không tại 21 cảng hàng không do ACV quản lý; phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam rà soát, hoàn thiện trình tự thủ tục để thực hiện phương án thu, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng.

Theo báo cáo của ACV, hiện nay ACV đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư hệ thống kiểm soát xe ra vào cảng hàng không và đang hoàn tất xây dựng phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga theo thời gian cho từng cảng hàng không tại 21 cảng hàng không do ACV quản lý, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trong tháng 02/2021, làm cơ sở để Bộ thống nhất với Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.