17:36 16/06/2015

Đề nghị Quốc hội giám sát các bộ thực hiện lời hứa

Nguyễn Lê

Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Nhiều cử tri góp ý trong chất vấn cần tạo ra sự đối thoại để có thể đi đến tận cùng vấn đề.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Nhiều cử tri góp ý trong chất vấn cần tạo ra sự đối thoại để có thể đi đến tận cùng vấn đề.</span>
Trong 41 ý kiến cử tri thuộc thầm quyền của Văn phòng Chính phủ được Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập hợp có cả những đề nghị liên quan đến các ngành và cá nhân một số vị bộ trưởng.

Còn Văn phòng Quốc hội lại nhận được nhiều góp ý về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo bản tổng hợp, cử tri An Giang đề nghị xem xét công tác điều hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương, vì thời gian qua Bộ trưởng chưa có các giải pháp hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu cá, gạo, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. 

Trong khi đó Bộ trưởng luôn bảo vệ tăng giá, tính giá thành của Tập đoàn Điện lực, xăng dầu.

Cử tri An Giang còn đề nghị xem xét hiệu quả bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì một thời gian dài không làm tròn nhiệm vụ trong cải cách giáo dục, độc quyền phát hành sách giáo khoa…

Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, cử tri Long An kiến nghị Chính phủ đôn đốc, nhắc nhở các bộ trưởng có phiếu tín nhiệm thấp sớm có hướng khắc phục những mặt còn hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành mình phụ trách.

Gửi kiến nghị đến văn phòng Quốc hội, cử tri nêu nhiều vấn đề liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Theo cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, tại kỳ họp thứ tám của Quốc hội, một số bộ trưởng trả lời chất vấn chưa thỏa đáng, chưa đi vào trọng tâm, chưa có tính đột phá trong quản lý, điều hành như: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương. 

Đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp và giữa các kỳ họp Quốc hội, cử tri Tp.HCM góp ý trong chất vấn cần tạo ra sự đối thoại để có thể đi đến tận cùng vấn đề, cần giám sát chặt chẽ và có cơ chế xử lý trách nhiệm đối với các bộ, ngành chậm giải quyết các lời hứa trả lời chất vấn hoặc giải quyết không thỏa đáng. 

Có ý kiến cử tri Thủ đô cho rằng tại kỳ họp thứ tám vừa qua phần trả lời chất vấn của Thủ tướng quá ngắn do Quốc hội bố trí ít thời gian, Thủ tướng báo cáo giải trình lại quá dài. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý hơn trong các kỳ họp tới.

Cử tri Bến Tre cho rằng nên bố trí thêm thời gian chất vấn để cử tri được nghe Thủ tướng nói nhiều hơn, vì ở vùng nông thôn không phải ai cũng có mạng internet để xem thông tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Với quan điểm khi tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp cần lựa chọn người được chất vấn là những bộ trưởng, trưởng ngành mà lĩnh vực quản lý đã, đang phát sinh nhiêu vấn đề nóng, gây bức xúc trong nhân dân, cử tri Lai Châu nhận xét tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội không chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế là không phù hợp với nguyện vọng của cử tri.

Cử tri An Giang, Hà Nội đề nghị Quốc hội thường xuyên giám sát việc thực hiện lời hứa của các bộ, ngành Trung ương; đồng thời có thông tin với cử tri về việc bộ, ngành đã thực hiện lời hứa của mình như thế nào, những gì đã làm được và những gì chưa làm được