17:49 31/10/2017

Đề nghị trả lại dự án BOT vì nhà đầu tư triển khai "ì ạch"

Kiều Linh

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải bàn giao lại Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si cho tổng cục quản lý, bảo trì theo quy định

Quốc lộ 53 nhiều đoạn hư hỏng mất an toàn giao thông.
Quốc lộ 53 nhiều đoạn hư hỏng mất an toàn giao thông.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quốc lộ 53 đoạn từ Km11 288 - Km56 qua hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh nằm trong Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si theo hình thức hợp đồng BOT. 

Tháng 11/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bàn giao đoạn tuyến này cho Công ty Cổ phần đầu tư BOT quốc lộ 53 Long Hồ - Ba Si để thực hiện.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai thi công xây dựng, một số đoạn tuyến bị hư hỏng, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. 

Cục Quản lý đường bộ IV, Ban An toàn giao thông tỉnh Trà Vinh và Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh đã nhiều lần đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư BOT quốc lộ 53 Long Hồ - Ba Si khắc phục, sửa chữa. 

Mặc dù vậy, nhà đầu tư BOT chưa quan tâm đến công tác đảm bảo giao thông và không khắc phục hư hỏng. 

Ngày 6/10, Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh tiếp tục có văn bản gửi Tổng cục phản ảnh tình trạng hư hỏng trầm trọng ảnh hưởng đến khả năng khai thác của tuyến đường và tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên quốc lộ 53 đoạn từ cầu Mây Tức đến cầu Ba Si (Km43 – Km56).

Theo Tổng cục Đường bộ, đoạn tuyến nêu trên đã bàn giao cho nhà đầu tư để triển khai dự án BOT, theo quy định, không thể bố trí vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương để sửa chữa hư hỏng.

Do đó, Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án, trong thời gian chờ triển khai thi công xây dựng, khẩn trương sửa chữa những vị trí hư hỏng trên đoạn tuyến Km11 288 – Km56, quốc lộ 53 qua hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. 

Trường hợp, nếu nhà đầu tư chưa triển khai dự án, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà đầu tư bàn giao lại tuyến cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam để quản lý, bảo trì theo quy định. Khi Nhà đầu tư triển khai dự án BOT, Tổng cục sẽ bàn giao lại cho để thực hiện.