11:01 24/02/2018

Đề xuất tăng mức xử phạt trong lĩnh vực hàng không

Bảo Quyên

Làm rõ sự cần thiết quy định cho phép viên chức Cảng vụ hàng không được sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành hàng không để phát hiện hành vi vi phạm hành chính

Giao thông vận tải trong lĩnh vực hàng không có tính đặc thù rất cao, đòi hỏi có những quy định chặt chẽ, phù hợp với tính chất của ngành này.
Giao thông vận tải trong lĩnh vực hàng không có tính đặc thù rất cao, đòi hỏi có những quy định chặt chẽ, phù hợp với tính chất của ngành này.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Theo đó, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Phó thủ tướng đánh giá cao Bộ Giao thông Vận tải trong việc chủ trì xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng để thay thế Nghị định 147/2013/NĐ-CP.

Theo Phó thủ tướng, giao thông vận tải trong lĩnh vực hàng không có tính đặc thù rất cao, đòi hỏi có những quy định chặt chẽ, phù hợp với tính chất của ngành này.

Để có cơ sở trình Chính phủ, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, tiếp thu ý kiến đại diện lãnh đạo các bộ liên quan hoàn thiện dự thảo bảo đảm khả thi, đáp ứng được yêu cầu quản lý của ngành trong thực tế và tuân thủ quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu cần làm rõ sự cần thiết quy định cho phép viên chức Cảng vụ hàng không được sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành hàng không để phát hiện hành vi vi phạm hành chính, việc sử dụng dữ liệu từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành hàng không và quyết định nâng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính có tính chất đặc thù trong lĩnh vực hàng không dân dụng - cao hơn mức xử phạt vi phạm hành chính đã được pháp luật trước đó quy định, với cùng một hành vi tương tự trong các lĩnh vực khác.

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định tại phiên họp Chính phủ gần nhất trong quý 1/2018.