22:21 18/11/2009

Đến casino phải xuất trình giấy tờ

Y Nhung

Người chơi phải xuất trình giấy tờ trước khi vào casino để chứng minh mình thuộc đối tượng được phép tham gia các trò chơi tại đây

Trên nguyên tắc, kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Trên nguyên tắc, kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Người chơi phải xuất trình giấy tờ trước khi vào casino để chứng minh mình thuộc đối tượng được phép tham gia các trò chơi tại đây.

Đó là một quy định trong dự thảo nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý.

Nghị định này quy định về việc tổ chức, tham gia và hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng trên lãnh thổ nước Việt Nam. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino, trò chơi diện tử có thưởng ở nước ta.

Cũng theo dự thảo nghị định, đối tượng được phép chơi tại các casino và điểm trò chơi điện tử có thưởng bao gồm: người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn giá trị, nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Các nhân viên của doanh nghiệp, bao gồm các thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban giám đốc, lãnh đạo các bộ phận, người điều hành trò chơi, nhân viên quản lý và người lao động được tuyển dụng hợp pháp không được tham gia dưới hình thức người chơi tại casino, điểm trò chơi điện tử có thưởng do doanh nghiệp đó tổ chức.

Ngoài việc phải mang theo các giấy tờ để xuất trình trước khi vào cửa chứng minh thuộc đối tượng được phép chơi, người chơi còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; thể lệ, quy chế quản lý nội bộ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Người chơi cũng không được phép sử dụng các trò chơi giải trí có thưởng để cá cược trực tiếp với nhau tại casino và điểm trò chơi điện tử có thưởng; gây mất trật tự công cộng ở bên trong và xung quanh địa điểm kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng. 

Trên nguyên tắc, kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Nghị định cũng quy định doanh nghiệp chỉ được phép thực hiện kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng khi có giấy phép được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, và chỉ được kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng trong phạm vi nội dung được cấp phép và tại địa điểm được ghi trong giấy phép.

Doanh nghiệp được phép tổ chức hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng 24/24h tất cả các ngày, trừ các ngày không được hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhưng nghị định cũng yêu cầu khu vực kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: có vị trí tương đối biệt lập với các khu vực tổ chức các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp; có cửa ra vào riêng và camera theo dõi đảm bảo kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người ra, vào trong khu vực này. Ngoài ra, phải niêm yết đầy đủ nội quy ra, vào ở vị trí dễ nhận biết tại cửa ra, vào.