14:37 14/01/2009

DIC sẽ trả cổ tức 19% và thưởng cổ phiếu 15%

N.Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty

Tính đến 31/12/2008, giá trị tổng sản lượng của DIC đạt 708,648 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 623 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2008, giá trị tổng sản lượng của DIC đạt 708,648 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 623 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC-HOSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty công bố sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15%/cổ phần - trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và chia cổ tức năm 2008 theo tỷ lệ 19%/cổ phần, trong đó có 14% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu - trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2008.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với giá trị tổng sản lượng là 566 tỷ đồng, đạt 80% so với năm 2008; doanh thu thuần đạt 505 tỷ đồng, đạt 81,2% so với năm 2008 và lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng, đạt 69% so với năm 2008.

Được biết, tính đến 31/12/2008, giá trị tổng sản lượng của DIC đạt 708,648 tỷ đồng - bằng 100,09% so với kế hoạch năm 2008, doanh thu thuần đạt 623 tỷ đồng - bằng 93,68% kế hoạch năm 2008.