10:51 08/07/2009

Dịch vụ giải trí tại khách sạn cao cấp được phục vụ thêm giờ

Thúy Nhung

Từ nay đến hết năm 2010, một số khách sạn từ 4 sao trở lên sẽ được thí điểm phục vụ một số dịch vụ giải trí đến 2h sáng

Một số khách sạn từ 4 sao trở lên được thí điểm phục vụ một số dịch vụ giải trí đến 2h sáng, thay vì chỉ đươc phục vụ đến 12h đêm như trước đây.
Một số khách sạn từ 4 sao trở lên được thí điểm phục vụ một số dịch vụ giải trí đến 2h sáng, thay vì chỉ đươc phục vụ đến 12h đêm như trước đây.
Từ nay đến hết năm 2010, một số khách sạn từ 4 sao trở lên sẽ được thí điểm phục vụ một số dịch vụ giải trí đến 2h sáng.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về các cơ chế, chính sách nhằm thu hút khách du lịch tới nước ta, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có văn bản đồng ý cho phép một số khách sạn từ 4 sao trở lên được thí điểm phục vụ một số dịch vụ giải trí đến 2h sáng, thay vì chỉ đươc phục vụ đến 12h đêm như trước đây, trong thời gian từ nay đến hết năm 2010.

Theo đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm lựa chọn và công bố danh sách các khách sạn được thực hiện thí điểm, đồng thời phối hợp với Bộ Công an và các địa phương liên quan hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện cụ thể đảm bảo quản lý chặt chẽ không để phát sinh hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Sau thời gian thí điểm, sẽ phải báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Phó thủ tướng cũng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế được đưa khách Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Còn về chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế, phí và lệ phí, giá điện, cước dịch vụ bưu chính viễn thông đối với kinh doanh khách sạn và vấn đề người nước ngoài làm hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam, Phó thủ tướng yêu cầu thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Phó thủ tướng cũng đã giao cho Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, địa phương liên quan nghiên cứu, lập quy hoạch để triển khai xây dựng các trung tâm mua sắm phục vụ khách du lịch.

Ngoài ra, theo ý kiến chỉ đạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, văn hóa.