10:50 06/09/2014

Diễn biến mới về “tuyển dụng lao động” của Formosa

Yến Thanh

Hà Tĩnh vừa đồng ý cho nhiều nhà thầu tại dự án Formosa tuyển dụng gần 3.000 lao động nước ngoài

Trên công trường dự án Formosa - Ảnh: Thanh Niên<br>
Trên công trường dự án Formosa - Ảnh: Thanh Niên<br>
Ngày 5/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 3793/UBND-VX1 về việc tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại 9 gói thầu thuộc dự án Formosa Hà Tĩnh theo đề xuất của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Theo văn bản này, UBND tỉnh Hà Tĩnh "đồng ý về nguyên tắc cho phép 9 nhà thầu thuộc dự án Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 2.976 lao động nước ngoài vào làm việc theo như đề xuất của Công ty Formosa".

Trong đó, nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng công trình hóa chất số 6 Trung Quốc thực hiện gói thầu xây dựng hạng mục phân li không khí được phép tuyển dụng 276 lao động nước ngoài (trong đó có tới 198 nhân viên kĩ thuật). Nhà thầu là Công ty China MCC 20 thực hiện gói thầu tổng thầu duy tu thiết bị, được phép tuyển dụng 120 lao động nước ngoài…

Vẫn theo công văn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các nhà thầu thực hiện việc tuyển dụng lao động theo đúng hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ bổ sung lao động làm việc tại dự án Formosa...

Trước đó, ngày 29/7/2014, Formosa Hà Tĩnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chấp thuận cho phép các nhà thầu của 28 gói thầu sử dụng 8.426 lao động nước ngoài.

Trong các lần tiếp xúc báo chí gần đây, các lãnh đạo Formosa luôn nhấn mạnh đến việc muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sau khi quá trình xây dựng đã phải chịu ảnh hưởng đáng kể trong "biến cố tháng Năm" và VnEconomy từng nhiều lần đề cập.