10:07 10/12/2020

Diễn đàn ACMF thúc đẩy sáng kiến tài chính bền vững

Hoàng Xuân

Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 33 đã diễn ra ngày 9/12 tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuỗi các hội nghị và sự kiện thuộc kênh ACMF năm 2020 mà Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Việt Nam có trách nhiệm chủ trì và điều phối. 

Gắn với chủ đề quốc gia ASEAN của Việt Nam năm 2020 là "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", trong vai trò Chủ tịch ACMF, UBCKNN đã ưu tiên thúc đẩy sáng kiến "Tài chính bền vững" là chủ đề xuyên suốt của năm 2020. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường vốn ASEAN hoan nghênh các nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu hội nhập thị trường vốn trong khu vực ASEAN, làm sâu sắc hơn sự gắn kết của khu vực với cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và năng lực thể chế của ASEAN.

Đại diện UBCKNN cho biết, kết quả đầu ra của sáng kiến là "Lộ trình phát triển bền vững thị trường vốn ASEAN" đã được hoàn thiện và báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN tổ chức vào đầu tháng 10/2020 với các định hướng chiến lược cho việc xây dựng lớp tài sản bền vững trong ASEAN để hỗ trợ chương trình nghị sự phát triển bền vững của ASEAN trong 5 năm tới.

Liên quan đến chủ đề "Tài chính bền vững", hội nghị đã thảo luận và thống nhất ACMF sẽ đưa ra các tiêu chuẩn trái phiếu liên kết bền vững để tạo thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu cho các mục tiêu liên quan đến bền vững. Việc đưa ra các tiêu chuẩn trái phiếu liên kết bền vững cũng nhằm mục tiêu hoàn thiện bộ công cụ phát hành trái phiếu của ASEAN, trong đó có các tiêu chuẩn phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững đã được ACMF đưa ra trong giai đoạn 2017-2018. Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của hệ sinh thái tài chính bền vững trong khu vực, hội nghị cũng thống nhất ACMF sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng một hệ thống phân loại xanh, bền vững của ASEAN.

Lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường vốn ASEAN cũng đánh giá cao vai trò chủ trì và điều phối của UBCKNN Việt Nam trong việc chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan quản lý TTCK và thành viên thị trường các nước ASEAN để xây dựng Kế hoạch hành động ACMF giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đạt được Tầm nhìn ACMF 2025 trở thành một thị trường vốn ASEAN liên kết, toàn diện và linh hoạt.

Hội nghị đã thông qua 5 ưu tiên chính của Kế hoạch hành động tập trung vào: (i) thúc đẩy cao hơn mức độ minh bạch và công bố thông tin; (ii) tiếp tục hài hòa hóa các quy định/khuyến khích các thoả thuận công nhận lẫn nhau xuyên biên giới khu vực ASEAN; (iii) tăng cường xây dựng năng lực; (iv) tăng cường trao đổi và nhận thức; và (v) tăng cường hợp tác và phối hợp. Bản kế hoạch hành động chi tiết sẽ được trình lên Hội nghị ACMF lần thứ 34 phê duyệt, đây sẽ là kim chỉ nam cho hoạt động của ACMF trong 5 năm tới.

Chia sẻ ngay sau khi hội nghị kết thúc, Chủ tịch UBCKNN cho biết: mặc dù chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19 nhưng các sáng kiến hội nhập và hợp tác tài chính trong ASEAN của ACMF vẫn được các Nhóm công tác triển khai đúng tiến độ. Lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường vốn ASEAN đã nghe báo cáo và hoan nghênh kết quả đạt được của các nhóm công tác ACMF trong các lĩnh vực Tài chính bền vững, Quỹ đầu tư tập thể CIS, Thẻ điểm quản trị công ty, Công bố thông tin... Hội nghị cũng ghi nhận sự phối hợp của các nhóm công tác ACMF đối với sáu lĩnh vực trọng tâm đã được xác định nhằm thực hiện Lộ trình phát triển bền vững thị trường vốn ASEAN từ ngắn hạn tới trung hạn.

Cũng tại hội nghị, các lãnh đạo cơ quan quản lý thị trường vốn ASEAN tái khẳng định các cam kết để đảm bảo dòng chảy liên tục của thị trường dịch vụ tài chính. Các thành viên cũng tin tưởng rằng: sự đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch và khôi phục tăng trưởng khu vực, đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các ưu tiên hợp tác, phối hợp chính sách giữa các nước trong khu vực,  cùng với các tổ chức tài chính quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng cường ổn định tài chính trong khu vực ASEAN.