10:54 07/08/2009

Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng

Đặng Hương

Ngày 6/8, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng 2009 đã được khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc

Ngày 6/8, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng 2009 đã được khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Với chủ đề “Cùng xây dựng tăng trưởng mới Trung Quốc-ASEAN: Đẩy mạnh hợp tác và biến khủng hoảng thành cơ hội”, Diễn đàn sẽ tập trung vào 3 chuyên đề chính, gồm khủng hoảng tài chính toàn cầu và hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng; hợp tác và xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng trong khu vực Vịnh Bắc Bộ mở rộng; đẩy mạnh hợp tác giữa khu vực Vịnh Bắc bộ và các khu vực ở ASEAN.

Ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tham dự Diễn đàn.