10:19 06/10/2019

Điều chỉnh giảm kỳ vọng tăng trưởng tín dụng

Đào Vũ

Mặc dù kỳ vọng tăng trưởng tín dụng bị điều chỉnh giảm, song đa số các tổ chức tín dụng vẫn cho rằng lợi nhuận năm nay sẽ tăng trưởng dương

Đến ngày 24/9/2019, tín dụng tăng 8,64% và huy động vốn tăng 9,03%
Đến ngày 24/9/2019, tín dụng tăng 8,64% và huy động vốn tăng 9,03%

Vụ Dự báo Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) đã công bố kết quả cuộc điều tra "Xu hướng kinh doanh" mới nhất với việc các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng năm nay thấp hơn dự kiến hồi đầu năm.

Cụ thể, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 4,85% trong quý 4/2019 và tăng 13,61% trong năm 2019, đã điều chỉnh giảm 0,72% so với mức bình quân kỳ vọng 14,33% ghi nhận tại kỳ điều tra trước (thấp hơn mức tăng thực tế 13,88% của năm 2018). 

Như vậy, các tổ chức tín dụng liên tục điều chỉnh giảm kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng trong năm 2019 qua các kỳ điều tra từ 15,27% xuống còn 13,61% (tháng 9/2019), gần sát với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2019.

Tuy nhiên, huy động vốn toàn hệ thống lại được kỳ vọng tăng bình quân 4,39% trong quý 4/2019 và tăng 13,06% trong năm 2019, điều chỉnh giảm 0,42 điểm phần trăm so với mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước, nhưng vẫn cao hơn mức tăng thực tế 12,45% của năm 2018.

Tại buổi thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý 3/2019 vừa qua, số liệu được Phó Thống đốc Ngân hàng Đào Minh Tú công bố đến ngày 24/9/2019 và so với thời điểm cuối năm 2018 thì dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 8,64% và huy động vốn tăng 9,03%.

Mặc dù kỳ vọng tăng trưởng tín dụng bị điều chỉnh giảm, song các tổ chức tín dụng vẫn cho rằng kết quả kinh doanh sẽ được "cải thiện". Dự kiến đến cuối năm 2019, 91% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2018, trong khi đó có 3% tổ chức tín dụng kỳ vọng không đổi và 6% tổ chức lo ngại suy giảm.

Có 82,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ "cải thiện" trong quý 4 và 87,1% kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2019 "cải thiện" hơn so với năm 2018, trong đó 28,4-29,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng "cải thiện nhiều", cao hơn so với con số ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2019.

Bên cạnh các kết quả trên, báo cáo cũng cho thấy các tổ chức tín dụng đánh giá mức độ rủi ro tổng thể của khách hàng trong quý 3/2019 có xu hướng giảm so với quý liền trước. Trong đó, ở thời điểm cuối quý 3/2019, 80,39% tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng ở mức "bình thường"; 15,69% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro ở mức "thấp". 

Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục được nhận định tiềm ẩn rủi ro cao nhất trong các nhóm khách hàng, nhưng mức độ rủi ro được đánh giá đã có xu hướng giảm so với quý trước. Trong khi nhóm khách hàng được đánh giá có rủi ro thấp nhất là các tổ chức tín dụng. 

Dự báo trong quý 4 tới đây, 79,4% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng "không thay đổi"; 12,8% quan ngại rủi ro "tăng nhẹ"; 7,8% kỳ vọng rủi ro "giảm". 

Dự báo tổng thể năm 2019 so với năm 2018, các tổ chức tín dụng đã có sự điều chỉnh kỳ vọng theo hướng tích cực hơn với 60% nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng ở mức "ổn định"; 20% dự báo "giảm".

Tình hình xử lý nợ xấu của hệ thống từng bước được cải thiện với 27,6% nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình "giảm" trong quý 3/2019 và 28,9% kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ "giảm" trong quý 4/2019, cao hơn tỷ lệ tương ứng 27,4-26,9% ghi nhận tại kỳ điều tra tháng 6/2019.

Tính đến cuối năm 2019 so với cuối năm 2018, 62,8% tổ chức tín dụng đã hoặc sẽ tuyển thêm lao động, thấp hơn tỷ lệ dự kiến 64,6% đưa ra tại cuộc điều tra tháng 6/2019. Ngược lại, có 28,4% tổ chức tín dụng dự kiến giữ nguyên số lượng lao động và có 8,8% dự kiến cắt giảm lao động.