08:02 28/10/2014

Điều chỉnh nhiều chỉ tiêu quan trọng của Petro Vietnam

Nguyên Anh

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu quan trọng của Petro Vietnam trong kế hoạch 2011 - 2015

Theo chỉ tiêu mới được phê duyệt thì kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, Petro 
Vietnam khai thác 128,77 triệu tấn quy dầu; tổng doanh thu 3.591 nghìn 
tỷ đồng.
Theo chỉ tiêu mới được phê duyệt thì kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, Petro Vietnam khai thác 128,77 triệu tấn quy dầu; tổng doanh thu 3.591 nghìn tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam).

Theo Quyết định 1921 ngày 24/10/2014 của Thủ tướng, Petro Vietnam được điều chỉnh nhiệm vụ về công nghiệp điện. Theo đó, phấn đấu đến năm 2015 đạt tổng công suất lắp đặt trên 4.200 MW, tổng sản lượng điện sản xuất từ các nhà máy điện của Tập đoàn, chiếm 10-13% tổng sản lượng điện toàn quốc.

Tập đoàn cũng được điều chỉnh nhiệm vụ về công nghiệp chế biến dầu khí với trọng tâm là phấn đấu đến năm 2015, tổng công suất lọc dầu đạt 6-6,5 triệu tấn/năm, đáp ứng 25-30% nhu cầu sản phẩm xăng dầu, 60-70% nhu cầu phân đạm.

Đưa vào sản xuất ổn định 2 nhà máy sản xuất ethanol sinh học và phát triển hệ thống sản xuất và phân phối nhiên liệu sinh học bảo đảm đến năm 2013 bắt đầu có sản phẩm và đến năm 2015 bảo đảm từng bước tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất.

Mục tiêu công nghiệp dịch vụ dầu khí cũng được điều chỉnh theo hướng thu hút tối đa các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ để tăng nhanh tỷ trọng doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu toàn tập đoàn. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 8-10%/năm.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cũng được điều chỉnh. Theo chỉ tiêu mới được phê duyệt thì kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, Petro Vietnam khai thác 128,77 triệu tấn quy dầu; tổng doanh thu 3.591 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 842 nghìn tỷ đồng; vốn điều lệ của công ty mẹ cuối kỳ là 301,4 nghìn tỷ đồng.