01:25 08/01/2014

Petro Vietnam báo lãi hơn 62 nghìn tỷ năm 2013

Từ Nguyên

Doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2013 của Petro Vietnam đạt 236,3 nghìn tỷ, chiếm 31% tổng doanh thu toàn tập đoàn

Trong năm 2014, Petro Vietnam phấn đấu đạt doanh thu hợp nhất khoảng 353 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 55 nghìn tỷ đồng, giảm gần 8 nghìn tỷ so với năm 2013.
Trong năm 2014, Petro Vietnam phấn đấu đạt doanh thu hợp nhất khoảng 353 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 55 nghìn tỷ đồng, giảm gần 8 nghìn tỷ so với năm 2013.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Tại buổi họp báo chiều 7/1, Phó tổng giám đốc Petro Vietnam Lê Minh Hồng, cho biết trong năm 2013, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 26,46 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch năm, trong đó sản lượng dầu đạt 16,71 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 9,75 tỷ m3.

Tập đoàn đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 35,6 triệu tấn quy đổi, bằng 101,7% kế hoạch năm, ký được 4 hợp đồng dầu khí mới và 7 thỏa thuận, có 5 phát hiện dầu khí mới, đưa 9 mỏ/công trình vào khai thác.

Bên cạnh đó, Petro Vietnam đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 16,17 tỷ kWh; sản xuất đạm đạt 1,6 triệu tấn; sản xuất xăng dầu các loại đạt 6,6 triệu tấn.

Doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2013 đạt 236,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Với kết quả khai thác, sản xuất như trên, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm. Petro Vietnam đã nộp ngân sách toàn tập đoàn đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, vượt 46,8 nghìn tỷ đồng (2,22 tỷ USD) so với kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính hợp nhất tập đoàn, tổng doanh thu đạt 384,4 nghìn tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm. Theo ông Lê Minh Hồng, với con số này, tổng doanh thu toàn tập đoàn đã về đích trước kế hoạch 50 ngày.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 62,8 nghìn tỷ đồng. Nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VietsoPetro là 72 nghìn tỷ đồng, bằng 127,5% kế hoạch năm.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 17,1%. Nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VietsoPetro đạt 20,1%. Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2013 đạt 1,12 lần, đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Hệ số nợ/tổng tài sản thời điểm 31/12/2013 là 0,4 lần, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, ông Hồng cho biết, Petro Vietnam phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí từ 55 – 61 triệu tấn dầu quy đổi.

Petro Vietnam phấn đấu đạt doanh thu hợp nhất khoảng 353 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 55 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch Chính phủ giao từ 2,5 - 3%.