20:27 15/04/2019

Doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 8 tỷ USD trong quý 1

Duyên Duyên

Nếu so với mức thặng dư chung 1,63 tỷ USD của cả nền kinh tế thì cán cân thương mại trong quý 1/2019 của doanh nghiệp FDI vượt trội

Xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp FDI trong quí 1/2019 đạt 41,08 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp FDI trong quí 1/2019 đạt 41,08 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong quý 1/2019 đạt 74,54 tỷ USD, tăng 3,8%, tương ứng tăng 2,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, trong tháng 3/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 28,31 tỷ USD, tăng 48,8% so với tháng trước đó.

Tính chung 3 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp doanh nghiệp này đạt 74,54 tỷ USD, tăng 3,8%, tương ứng tăng 2,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể hơn, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3 đạt 16,14 tỷ USD, tăng 59,4% so với tháng 2/2019, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong quí 1/2019 lên 41,08 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2019 đạt 12,17 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 3 tháng/2019 đạt 33,45 tỷ USD, tăng 4,7% so với 3 tháng/2018.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2019 có mức thặng dư 3,97 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 3 tháng từ đầu năm 2019 lên mức thặng dư trị giá 7,63 tỷ USD.

Trong khi đó, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 3/2019 của cả nền kinh tế đạt thặng dư 1,63 USD, còn mức thặng dư thương mại của cả nước trong quý 1/2019 đạt 1,41 tỷ USD.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trong tháng 3/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 43,93 tỷ USD, tăng mạnh 53,7% so với tháng trước. 

Trong đó xuất khẩu đạt 22,78 tỷ USD, tăng 63,8% so với tháng trước (tương ứng tăng  8,87 tỷ USD); nhập khẩu đạt 21,15 tỷ USD, tăng 44,2% (tương ứng tăng 6,48 tỷ USD).

Tính đến hết quý 1/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 116,31 tỷ USD, tăng 6,6% (tương ứng tăng 7,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 58,86 tỷ USD, tăng 5,3% và nhập khẩu đạt 57,45 tỷ USD, tăng 8%.