15:38 18/10/2018

Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho nước ngoài sẽ được hoàn thuế

Duyên Duyên

Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu không theo hợp đồng ký kết với bên nước ngoài thì doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng

Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện hoàn thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định.
Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện hoàn thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời một số Hiệp hội doanh nghiệp về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Theo đó, hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng thì nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính cho rằng trường hợp nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu không phải là trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, vì nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu này khi xuất khẩu không còn giữ nguyên trạng như ban đầu.

Liên quan đến giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính cho biết, việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sẽ được hoàn trả theo quy định. Số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý đồng thời với thuế nhập khẩu (nếu có).

Vì vậy, Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài đã nộp thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu thì số thuế giá trị gia tăng đã nộp được xác định là số thuế nộp thừa và cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu không theo hợp đồng gia công ký kết với bên nước ngoài (không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng, khi nhập khẩu doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế theo quy định. Khi xuất khẩu sẽ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%, cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định.

Việc giải quyết hoàn thuế, được cơ quan Hải quan, cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ thực tế của doanh nghiệp để thực hiện hoàn thuế theo quy định.