09:59 13/03/2013

Doanh nghiệp Việt thu về 490 triệu USD vốn “xuất ngoại”

Anh Minh

Các dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam bước đầu đã có “trái ngọt”

Mạng di động Natcom của Viettel tại Haiti.
Mạng di động Natcom của Viettel tại Haiti.
Báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, đến nay, các nhà đầu tư Việt Nam đã chuyển về nước khoảng 430 triệu USD, bằng 11,3% tổng vốn đầu tư đã thực hiện tại các quốc gia khác.

Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài về xu hướng đầu tư ra nước ngoài, thời gian gần đây đang có sự gia tăng đáng kể vào những địa bàn phù hợp với định hướng đầu tư của Việt Nam và cũng tập trung phần lớn vào những ngành, lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam như dầu khí, thủy điện, trồng cây công nghiệp, viễn thông, sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam tại nước ngoài...

Riêng trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp, hiện các doanh nghiệp Việt Nam đã trồng được khoảng 130.000 ha cao su tại Lào và Campuchia (Lào khoảng 80.000 ha; Campuchia khoảng 50.000 ha). Một phần diện tích khoảng (10.000 ha) cây cao su tại Lào đã được đưa vào khai thác từ năm 2013.

Cũng theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, các hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã tạo ra việc làm cho hàng nghìn lao động Việt Nam và hàng vạn lao động của nước tiếp nhận đầu tư, đặc biệt là Lào và Campchia.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng đầu tư ra nước ngoài gia tăng trong thời gian gần đây, trong khi nền kinh tế trong nước đang gặp nhiều khó khăn, cần nguồn lực để đầu tư. Do vậy, cần phải có giải pháp cân đối phù hợp bảo đảm cân đối vĩ mô của nền kinh tế được ổn định.

Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý đối với các hoạt động đầu tư ra nước ngoài chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và còn nhiều bất cập, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước. Do vậy, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài còn gặp rất nhiều khó khăn.

Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2012 đạt 1,546 tỷ USD, bằng 61,11% so với năm 2011.

Trong năm 2012, đã có 84 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đăng ký là 1,41 tỷ USD và 9 dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 132,25 triệu USD. Như vậy, vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2012 đạt 1,546 tỷ USD, bằng 61,11% so với năm 2011.

Tuy vốn đăng ký giảm, vốn thực hiện của đầu tư ra nước ngoài trong năm 2012 đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2011. Lũy kế đến 31/12/2012, đã có 719 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư 29,23 tỷ USD, trong đó vốn của nhà đầu tư Việt Nam đạt 12,87 tỷ USD.

Vốn thực hiện lũy kế đến nay đạt khoảng 3,8 tỷ USD; trong đó khoảng 2,9 tỷ USD trong lĩnh vực dầu khí; gần 500 triệu USD trong lĩnh vực trồng cây cao su, khoảng 400 triệu USD trong lĩnh vực thủy điện; viễn thông 249 triệu USD… Vốn đầu tư thực hiện tại Lào đạt khoảng 691 triệu USD; Campuchia đạt trên 621 triệu USD.