15:42 05/06/2018

Doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trường đua chó

Duyên Duyên

Hiện doanh nghiệp này đã đầu tư gần 110 tỷ vào dự án xây dựng trường đua chó và dự kiến mở 76 trung tâm đặt cược tại các địa phương kể từ năm thứ 2 của dự án

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Do Công ty Xuân Thành chưa cung cấp báo cáo tài chính nên Bộ Tài chính không có cơ sở để đánh giá về việc công ty này có đủ năng lực tài chính để đầu tư thực hiện dự án hay không.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh nêu ý kiến về chủ trương đầu tư kinh doanh đặt cược đua chó của Công ty Cổ phần Đua chó Xuân Thành.

Đây là văn bản trả lời công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó Xuân Thành của Công ty Cổ phần Đua chó Xuân Thành.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị định 06 ngày 24/1/2017 của Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng trường đua chó trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó phải đáp ứng được 6 điều kiện.

Thứ nhất, địa điểm đầu tư xây dựng đua chó phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thứ hai, vốn đầu tư tối thiểu là 300 tỷ đồng. Thứ ba, phương án tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó phù hợp quy định của pháp luật. 

Thứ tư, phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định. Thứ năm, cam kết tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Thứ sáu, cam kết về việc đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

Căn cứ vào 6 tiêu chí đó, Bộ Tài chính cho rằng, xét về sự phù hợp với quy hoạch, theo hồ sơ dự án, trong Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu du lịch Xuân Thành gắn với sân golf và các vùng phụ cận, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/2.000 có quy hoạch trường đua chó.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định về sự phù hợp của địa điểm đầu tư xây dựng trường đua chó với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương .

Về vốn đầu tư tối thiểu, theo hồ sơ dự án, Công ty Xuân Thành đã đầu tư gần 110 tỷ đồng và dự kiến tổng vốn đầu tư là hơn 401 tỷ đồng. Bộ Tài chính góp ý với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cần cân nhắc tính khả thi về cam kết vốn tại dự án này.

Về phương án tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó, Bộ Tài chính cho biết, công ty Xuân Thành dự kiến mở 76 trung tâm đặt cược ngoài trường đua tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ năm thứ 2 của dự án.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện tại phương án tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định, đồng thời cần bổ sung thuyết minh cụ thể mức đầu tư, doanh thu, chi phí vận hành tại mỗi điểm bán vé đặt cược để làm cơ sở xác định và thuyết minh cụ thể tổng mức đầu tư, tổng doanh thu và chi phí vận hành kinh doanh đặt cược đua chó.

Về năng lực tài chính của công ty, do Công ty Xuân Thành không cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các tài liệu liên quan đến các cổ đông góp vốn thực hiện dự án; văn bản xác nhận của các tổ chức tín dụng về việc cho công ty vay vốn thực hiện dự án nên Bộ Tài chính không có cơ sở để đánh giá về năng lực đầu tư thực hiện dự án trường đua chó Xuân Thành, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó.

Từ đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu công ty bổ sung hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực tài chính và phương án huy động vốn. Đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án theo quy định.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 30%. Giá làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là doanh thu bán vé đặt cược trừ đi tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế giá trị gia tăng), không bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược.

Hồ sơ dự án nêu, công ty Xuân Thành tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp trong 12 năm đầu là 15% từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh; thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ khi có thu nhập chịu thuế là 3 năm và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 50% cho 7 năm tiếp theo.

Tuy nhiên theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chính sách ưu đãi thuế này được áp dụng theo dự án đầu tư. Dự án trường đua chó của Công ty Cổ phần Đua chó Xuân Thành không thuộc trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp cũng quy định không áp dụng ưu đãi thuế đối với thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Kinh doanh đặt cược thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Do vậy, thu nhập của công ty Xuân Thành từ hoạt động kinh doanh đặt cược (nếu công ty được phép kinh doanh) không được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu công ty xem xét, đánh giá phương án tài chính tại hồ sơ dự án để đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thuế.