11:09 06/05/2021

Doanh thu gần 4.200 tỷ, VEC được giao nhiệm vụ lãi... 3,6 tỷ đồng năm 2021

Anh Tú -

Năm 2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được giao tổng doanh thu 4.187,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 3,6 tỷ đồng...

Tuyến cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, một trong 5 dự án đường cao tốc  do VEC đầu tư, đưa vào khai thác từ tháng 2/2015.
Tuyến cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, một trong 5 dự án đường cao tốc do VEC đầu tư, đưa vào khai thác từ tháng 2/2015.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Cụ thể, dù kế hoạch tổng doanh thu của VEC là 4.187,8 tỷ đồng; nhưng tổng chi phí đã lên đến 4.184,2 tỷ đồng; nên lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ vỏn vẹn ở mức 3,6 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước Công ty mẹ 381,2 tỷ đồng.

Trong năm 2021, VEC được giao nhiệm vụ tiếp tục tái cơ cấu tài chính 5 dự án do VEC làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức đánh giá việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả bộ máy, định biên lao động, bố trí công việc hợp lý, giảm đầu mối công việc để phù hợp với tình hình công việc thực tế của VEC.

Tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng, khai thác thu phí hoàn vốn đầu tư các dự án; công tác quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, chi phí đầu tư, nguồn vốn thực hiện, an toàn lao động, vệ sinh môi trường xây dựng tại các dự án VEC đang thực hiện đầu tư. Đảm bảo đúng mục tiêu, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàn thành việc đầu tư xây dựng phương án sử dụng dịch vụ thu phí không dừng khi cân đối được nguồn vốn hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp các dự án bảo trì, bảo dưỡng có dự toán hoặc tổng mức đầu tư có quy mô nhóm B trở lên theo quy định của Luật đầu tư công hoặc có giá trị từ 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, Hội đồng thành viên VEC báo cáo Ủy ban xem xét, cho ý kiến đối với từng Dự án cụ thể theo thẩm quyền của quy định tại Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

"Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VEC tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 theo đúng quy định pháp luật. Bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp", ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nêu rõ.

 

Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (tiền thân của VEC) được thành lập năm 2004 với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, gồm 50 tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp và nguồn bán quyền thu phí tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 1 là Cầu Giẽ và Phù Đổng.

Vào tháng 6/2010, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thành Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam với số vốn điều lệ 1.018,7 tỷ đồng. Tiếp sau đó, vốn điều lệ của VEC được điều chỉnh giảm xuống còn 978,7 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam là một trong những đơn vị đầu tư phát triển đường cao tốc lớn nhất Việt Nam với 5 dự án trị giá hơn 10 tỷ USD, gồm Nội Bài – Lào Cai; Cầu Giẽ - Ninh Bình; Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Tp. HCM – Long Thành – Dầu Giây và Bến Lức – Long Thành.