16:27 27/10/2012

Đổi mới CG từ năm 2013?

Viên Nhi

Nhiều khả năng sẽ có một cuộc đổi mới lớn của Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam (CG) kể từ năm sau, 2013

Nếu được Chính phủ chấp thuận, CG sẽ trở thành Diễn đàn Phát triển Việt Nam kể từ năm 2013.<br>
Nếu được Chính phủ chấp thuận, CG sẽ trở thành Diễn đàn Phát triển Việt Nam kể từ năm 2013.<br>
Từ kết quả của cuộc làm việc giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với đại diện các đối tác phát triển, nhiều khả năng sẽ có một cuộc đổi mới lớn của Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam (CG) kể từ năm sau, 2013.

Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CG sẽ thay “áo mới” để trở thành Diễn đàn Phát triển Việt Nam, tổ chức mỗi năm một kỳ thay vì 2 kỳ/năm (CG giữa kỳ và cuối kỳ) như trước đây.

Trong khi đó, thời gian diễn ra cũng sẽ không cố định, có thể từ 1 đến 2 ngày tùy thuộc vào nội dung chương trình. Diễn đàn sẽ bao gồm hai phiên: Phiên thảo luận kỹ thuật sẽ bàn sâu về các vấn đề quan tâm, đồng thời đề xuất các vấn đề sẽ tập trung tại phiên thảo luận chính thức; Phiên chính thức được tổ chức sau đó nhằm nghe kết quả của phiên kỹ thuật, tập trung các vấn đề cần thảo luận, khuyến nghị và đề cập các cam kết của đối tác. Chính phủ sẽ công bố tổng số các cam kết ODA tại phiên này.

Diễn đàn này cũng sẽ mở rộng thành phần tham dự đến các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước, các nhà khoa học và đại diện các khu vực tư nhân.

Trên cơ sở kết quả hội nghị, thành lập các nhóm công tác cùng triển khai để báo cáo trong năm tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, các đề xuất trên được đưa ra dựa vào kết quả của hơn 30 cuộc phỏng vấn, 47 tổ chức được tham vấn và 160 bản điều tra được gửi cho các đơn vị có liên quan. Về cơ bản, đại diện các đối tác phát triển đồng thuận với những đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, những thay đổi mà Bộ đề xuất nhằm xây dựng một hội nghị hiệu quả, thống nhất mục tiêu thảo luận vì sự phát triển của Việt Nam và mang tính hành động hơn cho hội nghị.

“Sự thay đổi là cần thiết, nếu cứ 2 kỳ/năm như trước thì tôi thấy quá tải. Chúng ta chưa kịp triển khai các vấn đề của CG cũ thì đã đến một CG mới, không có thời gian tiếp thu để triển khai trong thực tiễn, mà chỉ có thời gian để phát biểu mà thôi”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá.

Trên cơ sở kết quả làm việc với đại diện các đối tác phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sửa đổi và soạn thảo một văn bản chính thức trình Chính phủ. “Nếu được chấp thuận, Diễn đàn Phát triển Việt Nam sẽ bắt đầu được thực hiện với các nội dung và hình thức mới kể từ năm 2013”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, CG cuối kỳ 2012 sẽ tập trung vào một số nội dung chính, gồm: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2012 và định hướng năm 2013; vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam trên 3 lĩnh vực chủ đạo (tái cơ cấu ngân hàng, tái cơ cấu đầu tư công và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước); vấn đề đào tạo nghề.