22:15 12/06/2019

Đồng Yên Nhật được sản xuất như thế nào?

Minh Nhật

Nhà máy in tiền quốc gia Nhật Bản in khoảng 900 đồng Yên mỗi năm

Mỗi năm, nhà máy in tiền quốc gia của Nhật in khoảng 900 triệu đồng Yên. Tấm khuôn tiền sẽ được khắc thủ công ngay trước khi in các đồng tiền với mệnh giá mới. Dự kiến, năm 2024, Nhật sẽ phát hành loạt đồng Yên với thiết kế mới.

Video: Nikkei Asian Review.