22:20 10/12/2008

DongA Bank đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận DongA Bank đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Hoạt động giao dịch tại chi nhánh DongA Bank.
Hoạt động giao dịch tại chi nhánh DongA Bank.
Ngày 10/12/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, DongA Bank đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như huy động vốn, cho vay bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; thanh toán bằng ngoại tệ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam theo luật định; tiếp nhận và chi trả kiều hối...

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước cũng đã xác nhận DongA Bank đã đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế cho khách hàng trong phạm vi như: cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Đông Á có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.