14:49 23/09/2015

DongA Bank được cung cấp sản phẩm, dịch vụ gì?

Thanh Vân

Một số hoạt động nghiệp vụ của DongA Bank có phần bị hạn chế trong hơn một tháng qua

Theo Ngân hàng Nhà nước, sau khi đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và cơ 
cấu lại nhân sự cao cấp, tình hình hoạt động của DongA Bank đã có tiến 
triển tích cực.
Theo Ngân hàng Nhà nước, sau khi đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và cơ cấu lại nhân sự cao cấp, tình hình hoạt động của DongA Bank đã có tiến triển tích cực.
Ngày 22/9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) có thông báo về tình hình hoạt động theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Thông báo cho biết, hơn một tháng qua, trong quá trình củng cố tổ chức và hoạt động, một số hoạt động nghiệp vụ của DongA Bank đã có phần hạn chế, làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng, đối tác.

Đến nay, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, DongA Bank thông báo cụ thể tới khách hàng các sản phẩm, dịch vụ được phép cung cấp.

Theo đó, DongA Bank được thực hiện huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi (VND và ngoại tệ); phát hành các loại thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng quốc tế; cung cấp các dịch vụ thu hộ - chi hộ, chi lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chuyển tiền trong nước và quốc tế; dịch vụ nhận và chi trả kiều hối; thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế (L/C và nhờ thu chứng từ); giao dịch ngoại hối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng; cung cấp dịch vụ thấu chi qua tài khoản chi trả lương; cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Trong thông báo cụ thể về các sản phẩm, dịch vụ trên không đề cập đến các sản phẩm, dịch vụ về kinh doanh vàng, giữ hộ vàng… Tuy nhiên, DongA Bank để ngỏ ở nội dung “và nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác”.

Trước đó, ngày 14/8/2015, Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định đưa DongA Bank vào diện kiểm soát đặc biệt. Một lãnh đạo cao cấp của ngân hàng này lần lượt bị đình chỉ và thay thế.

Theo Ngân hàng Nhà nước, sau khi đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và cơ cấu lại nhân sự cao cấp, tình hình hoạt động của DongA Bank đã có tiến triển tích cực. Qua đó, Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng một số biện pháp kiểm soát các giao dịch linh hoạt hơn để hạn chế tác động tiêu cực và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của DongA Bank và khách hàng.