16:56 27/08/2015

Người Ngân hàng Nhà nước sang làm Chủ tịch DongA Bank

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có thêm quyết định mới về nhân sự cao cấp tại DongA Bank

Ông Võ Minh Tuấn (trái) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị DongA Bank sau khi ông Cao Sĩ Kiêm (phải) có đơn xin từ nhiệm.<br>
Ông Võ Minh Tuấn (trái) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị DongA Bank sau khi ông Cao Sĩ Kiêm (phải) có đơn xin từ nhiệm.<br>
Ngày 26/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 1718/QĐ-NHNN về việc chỉ định cán bộ tham gia Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông Võ Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, sang tham gia Hội đồng Quản trị DongA Bank nhiệm kỳ 2010-2015.

Sáng nay (27/8), Hội đồng Quản trị DongA Bank cũng đã họp và ra thông báo số 88/TB-HDQT-DAB về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, ông Cao Sĩ Kiêm thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị và thôi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị DongA Bank. Ngày 21/7 vừa qua, ông Cao Sĩ Kiêm cũng đã có đơn từ nhiệm và xin rút hỏi hội đồng quản trị ngân hàng này.

Ông Võ Minh Tuấn, vừa được Ngân hàng Nhà nước chỉ định sang, sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay ông Cao Sĩ Kiêm, nhiệm kỳ 2010-2015.

Như vậy, sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ngày 14/8/2015, cơ cấu nhân sự DongA Bank liên tục có những thay đổi.

Theo kế hoạch ban đầu, Ngân hàng Nhà nước trưng tập người của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) sang điều hành DongA Bank, sau khi đình chỉ chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Phương Bình.

Nhưng sau đó, Ngân hàng Nhà nước rút lại kế hoạch này và cho phép DongA Bank được quyết tự chủ trong bố trí nhân sự điều hành thay thế.

Tuy nhiên, với vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, DongA Bank không được quyền lựa chọn như trên, mà theo quyết định chỉ định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, vừa được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế từ tháng 9/2014, là một trong số ít người của ngân hàng thương mại cổ phần về làm lãnh đạo cấp vụ tại Ngân hàng Nhà nước những năm gần đây.

Trước đó, ông Tuấn là Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông, sau khi từng có 23 năm làm việc tại Ngân hàng Công thương (VietinBank).