09:07 13/06/2011

DPR lãi 176 tỷ đồng trong 5 tháng, hoàn thành 40% kế hoạch năm

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HSX) công bố kết quả kinh doanh tháng 5 & 5 tháng đầu năm 2011.

Giá bán bình quân của công ty trong tháng 5 đạt 103,8 triệu đồng/tấn.
Giá bán bình quân của công ty trong tháng 5 đạt 103,8 triệu đồng/tấn.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HSX) công bố kết quả kinh doanh tháng 5 & 5 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, riêng tháng 5, giá trị sản lượng hàng hóa tháng 5 đạt 41,94 tỷ đồng, lũy kế đạt 490,43 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch năm (1.287,66 tỷ đồng); tiêu thụ được hơn 343,4 tấn mủ cao su các loại, lũy kế 5 tháng đạt 4.955,17 tấn, bằng 27% kế hoạch năm (18.300 tấn), giá bán bình quân đạt 103,8 triệu đồng/tấn. Như vậy, doanh thu tháng 5 của DPR đạt 41,9 tỷ đồng; tổng lợi nhuận đạt 14,5 tỷ đồng.

Sau 5 tháng năm 2011, doanh thu của DPR đạt 497,5 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch năm (1.322,66 tỷ đồng), tổng lợi nhuận trước thuế 176,3 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch năm (441,59 tỷ đồng)

Tính đến hết tháng 5, công ty đã góp vốn đầu tư vào các dự án công ty cao su là 5,736 tỷ đồng, trong đó đầu tư lớn nhất vào Công ty cao su Đồng Phú - Đắk Nông là 2,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cao su Lào Cai là 1,936 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Cao su.

Năm 2011, DPR đặt mục tiêu với diện tích vườn cây kinh doanh là 7.236 ha; giá bán bình quân đạt 67 triệu đồng/tấn; doanh thu đạt 1.322 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 441 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2010, cổ tức 30% vốn điều lệ.