08:42 10/11/2016

Dự án thua lỗ, tinh giản biên chế... vào dự kiến chất vấn tại Quốc hội

Nguyên Vũ

Từ ngày 15/11 Quốc hội sẽ bắt đầu các phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Trong các phiên thảo luận, một số vị đại biểu đã yêu cầu truy trách nhiệm các dự án kém hiệu quả.
Trong các phiên thảo luận, một số vị đại biểu đã yêu cầu truy trách nhiệm các dự án kém hiệu quả.
Phương án xử lý các dự án thua lỗ, chính sách đột phá phát triển ngành ôtô, vấn đề tinh giản biên chế... đều đã vào dự kiến chất vấn tại kỳ họp này.

Theo nghị trình, từ ngày 15/11 Quốc hội sẽ bắt đầu các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây cũng sẽ là các phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khoá 14.

Chuẩn bị cho hoạt động này, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn. Khác với các lần trước, phiếu xin ý kiến không dự kiến danh sách người trả lời chất vấn.

Nội dung của nhóm vấn đề 1 là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hoá, lãng phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vẫn nằm trong nhóm vấn đề này là giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hoá thích ứng với hội nhập quốc tế, kiểm soát kinh doanh đa cấp, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Chính sách đột phá phát triển ngành ôtô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế. Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thuỷ điện, thủy lợi và bảo đảm an toàn xả lũ thời gian tới cũng là nội dung ở nhóm thứ nhất.

Nhóm vấn đề thứ hai, theo dự kiến là tình hình thực hiện Luật Đầu tư công, giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, tăng cường quản lý, kiểm soát đầu tư công, lãng phí trong đầu tư công, trách nhiệm của bộ ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, việc thẩm định cấp phép đầu tư đối với các dự án nước ngoài đầu tư.

Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước hàng năm đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, sự phối hợp, liên kết giữa các tỉnh, thành trong các vùng kinh tế trọng điểm.

Nhóm vấn đề ba là về tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội khoá 13. Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp.

Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.

Cũng trong nhóm vấn đề này, Quốc hội dự kiến chất vấn việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016 - 2020.

Nhóm vấn đề thứ tư là việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định triển khai các dự án để xảy ra sự cố môi trường. Quản lý xử lý về ô nhiễm môi trường và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Việc quản lý, khai thác tài nghiên, khoáng sản.

Nhóm vấn đề thứ năm là về tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức và đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Bên cạnh hai ô đồng ý và không đồng ý, phiếu xin ý kiến dành không gian để các vị đại biểu thể hiện ý kiến khác.

Các vị đại biểu được đề nghị chọn 4 trong 5 nhóm vấn đề nói trên và hồi âm chậm nhất vào 11h ngày hôm nay, 10/11/2016.