22:23 07/08/2009

Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt gần 393 nghìn tỷ đồng

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng VND đến ngày 7/8 đã đạt 392.609,30 tỷ đồng

Tính đến ngày 7/8, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 94.926,4 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Tính đến ngày 7/8, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 94.926,4 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 7/8 đã đạt 392.609,30 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 30/7/2009, dư nợ cho vay đã tăng thêm 3.502,77 tỷ đồng, tương đương 0,9% - từ mức tăng 3.525 tỷ đồng trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 273.352,91 tỷ đồng - tăng 1.060,12 tỷ đồng, tương đương tăng 0,39%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 94.926,40 tỷ đồng - tăng 1.842,69 tỷ đồng, tương đương tăng 1,97%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 19.643,06 tỷ đồng - tăng 237,56 tỷ đồng, tương đương 1,22%; công ty tài chính đạt 4.686,94 tỷ đồng - tăng 362,4 tỷ đồng, tương đương 8,38%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 30/7, doanh nghiệp nhà nước đã vay 61.655,02 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 261.593,09 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 69.361,19 tỷ đồng.