11:02 19/12/2009

Dư nợ vốn hỗ trợ lãi suất tăng 388 tỷ đồng trong tuần

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng VNĐ đến ngày 17/12 đạt 415.216,48 tỷ đồng

Tính đến ngày 17/12, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 108.762,04  tỷ đồng.
Tính đến ngày 17/12, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 108.762,04 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 17/12 đạt 415.216,48 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 10/12/2009, dư nợ cho vay đã tăng 387,74 tỷ đồng, tương đương 0,09%, từ mức tăng 750,77 tỷ đồng (0,18%) trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 276.668,75 tỷ đồng - tăng 191,8 tỷ đồng, tương đương 0,07%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 108.762,04 tỷ đồng - giảm 180,72 tỷ đồng, tương đương -0,16%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 21.222,83 tỷ đồng - tăng 117,04 tỷ đồng, tương đương 0,55%; công ty tài chính đạt 8.562,86 tỷ đồng - tăng 259,62 tỷ đồng, tương đương 3,12%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 17/12, doanh nghiệp nhà nước đã vay 59.817,17 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 290.093,48 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 65.305,84 tỷ đồng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2072/QĐ-TTg quy định việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay trung và dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh. Chính sách hỗ trợ lãi suất được áp dụng theo cơ chế đã quy định tại Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009. Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ khi giải ngân khoản vay trong năm 2010.