13:48 20/04/2012

Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam có thể đạt 20 tỷ USD

Nhật Nam

Trên cơ sở thông tin Chính phủ vừa công bố, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam hiện có thể đã đạt khoảng 20 tỷ USD

Theo đánh giá của IMF, quy mô dự trữ ngoại tệ cần đạt từ 12 - 14 tuần nhập khẩu mới được xem là đủ.
Theo đánh giá của IMF, quy mô dự trữ ngoại tệ cần đạt từ 12 - 14 tuần nhập khẩu mới được xem là đủ.
Trên cơ sở thông tin Chính phủ vừa công bố, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam hiện có thể đã đạt khoảng 20 tỷ USD.

Cụ thể, tại báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2011, Chính phủ cho biết “dự trữ ngoại tệ của Nhà nước được cải thiện rõ rệt, ở mức khoảng 9 tuần nhập khẩu”.

Với cơ sở đó, nếu tính theo kim ngạch nhập khẩu bình quân mỗi tuần trong năm 2011 thì dự trữ ngoại tệ của Việt Nam hiện ở khoảng 20 tỷ USD; còn nếu tính bình quân tuần nhập khẩu trong quý 1/2012 thì ở mức khoảng 18,5 tỷ USD.

Những con số dự tính trên đều cao hơn mức khoảng 17 tỷ USD vào cuối quý 1/2012 mà chuyên gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đưa ra hồi đầu tháng này.

Sự “cải thiện rõ rệt” của dự trữ ngoại tệ cũng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề cập tại các lần họp báo gần đây, dù không nêu con số cụ thể. Tuy nhiên, theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô dự trữ ngoại tệ cần đạt từ 12 - 14 tuần nhập khẩu để được coi là đủ.

Ngoài thông tin trên, báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, cán cân thanh toán quốc tế trong quý 1/2012 tiếp tục có diễn biến tích cực. Cán cân vãng lai thặng dư ước gần 2 tỷ USD, cán cân vốn và tài chính cũng thặng dư… dẫn đến cán cân thanh toán tổng thể quý 1/2012 ước thặng dư 2 tỷ USD (cùng kỳ thâm hụt 126 triệu USD).

Năm 2011, cán cân thanh toán tổng thể cũng đã có cải thiện khi thặng dư 2,65 tỷ USD, sau khi có mức thâm hụt 3,1 tỷ USD trong năm 2010.