09:39 26/11/2007

Đức đầu tư mạnh vào năng lượng tái sinh

Thu Trà

Hai công ty điện lớn nhất của Đức là RWE và EON vừa công bố các kế hoạch đầu tư lớn vào lĩnh vực năng lượng thay thế

AFP ngày 23/11 cho biết hai công ty điện lớn nhất của Đức là RWE và EON vừa công bố các kế hoạch đầu tư lớn vào lĩnh vực năng lượng thay thế, với nỗ lực thay đổi hình ảnh của họ là những tập đoàn gây ô nhiễm nặng.

Theo kế hoạch, RWE sẽ đầu tư ít nhất 1 tỷ Euro mỗi năm vào năng lượng tái sinh bắt đầu từ năm 2008, trong khi đối thủ đồng hương chủ chốt EON dự định đầu tư tới 6 tỷ Euro vào các nguồn năng lượng xanh từ nay đến năm 2010.

Các dự án của RWE sẽ do RWE Innogy, một đơn vị mới của tập đoàn, điều hành. Dự kiến, RWE Innogy sẽ bắt đầu đi vào hoạt động tháng 2/08. Trong khi đó, các dự án mới của EON sẽ được đơn vị EON Climate and Renewables kiểm soát.