09:03 28/08/2007

Đức phấn đấu không còn thâm hụt ngân sách liên bang

Hoài Hương

Trong nửa đầu năm nay, Đức đạt thặng dư ngân sách ở mức khiêm tốn khiêm tốn 1,2 tỷ Euro (1,6 tỷ USD)

Mức thặng dư ngân sách nửa đầu năm nay tương đương với 0,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức.
Mức thặng dư ngân sách nửa đầu năm nay tương đương với 0,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức.
Theo AFP ngày 27/8, trong nửa đầu năm nay, Đức đạt thặng dư ngân sách ở mức khiêm tốn khiêm tốn 1,2 tỷ Euro (1,6 tỷ USD).

Các số liệu thống kê ban đầu được công bố bởi Cơ quan thống kê Liên bang Đức cho thấy, mức thặng dư trên tương đương với 0,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức, so với mức thâm hụt 23 tỷ Euro cùng kỳ năm 2006.

Trong nửa đầu năm nay, Đức lần đầu tiên đạt thặng dư các tài khoản công, kể từ khi nước này tái thống nhất năm 1990, cho thấy tình hình kinh tế khả quan và giúp gia tăng sự tín nhiệm đối với Thủ tướng Angela Merkel. Các tài khoản công bao gồm các khoản chi ở cấp liên bang, bang và địa phương, cũng như ngân sách an sinh xã hội.

Thặng dư các tài khoản công có được là nhờ nguồn thu thuế tăng tới 10,4%, một phần là do thuế giá trị gia tăng (VAT) được nâng từ 16% lên 19% hồi đầu năm nay. Bên cạnh đó, chi ngân sách lại khá thấp, chỉ tăng có 0,7%.