10:35 02/12/2008

Đức thông qua ngân sách năm 2009

Thu Trà

Quốc hội Đức đã thông qua kế hoạch ngân sách liên bang năm 2009 trị giá 290 tỷ Euro, tăng 7 tỷ Euro so với năm 2008

Quốc hội Đức đã thông qua kế hoạch ngân sách liên bang năm 2009 trị giá 290 tỷ Euro, tăng 7 tỷ Euro so với năm 2008.

Theo đó nợ công mới sẽ là 18,5 tỷ Euro (tăng 8 tỷ Euro so với dự toán trước đó và tăng 12% so với năm 2008), do thu từ thuế thấp hơn và chi ngân sách nhiều hơn.

Theo kế hoạch, khoản chi lớn nhất trong ngân sách 2009 sẽ được dành cho thị trường lao động và xã hội, với 123,6 tỷ Euro, chiếm 42,6%; tiếp đến là bảo hiểm hưu trí chiếm 28% ngân sách, với 79,2 tỷ Euro.

Trong khi đó, ngân sách cho quốc phòng tăng 5,7%, lên 31,2 tỷ Euro; ngân sách cho giáo dục và nghiên cứu tăng trên 9%, lên 10,2 tỷ Euro và an ninh nội địa tăng 10,9%, lên 5,62 tỷ Euro.

Bộ trưởng Tài chính Đức nhận xét ngân sách 2009 mang dấu vết của cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng cảnh báo về những khoản chi tốn kém hàng tỷ Euro như tăng trợ cấp thất nghiệp loại 2, Chính phủ Đức dự kiến sẽ thất thu thuế khoảng 2,2 tỷ Euro.