18:31 30/08/2017

Dừng quyền điều hành của Tổng giám đốc Habeco

Hà Anh

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát hà Nội (BHN-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về cán bộ chủ chốt của Habeco

Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc Habeco sẽ tạm dừng nhiệm vụ điều hành trên cương vị Tổng giám đốc để tập trung cho công việc thoái vốn nhà nước tại Habeco.
Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc Habeco sẽ tạm dừng nhiệm vụ điều hành trên cương vị Tổng giám đốc để tập trung cho công việc thoái vốn nhà nước tại Habeco.
Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát hà Nội (BHN-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về cán bộ chủ chốt của Habeco.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Linh, Người dại diện phần vốn nhà nước tại Habeco, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Habeco sẽ tạm dừng nhiệm vụ điều hành trên cương vị Tổng giám đốc để tập trung cho công việc thoái vốn nhà nước tại Habeco và thu hồi công nợ, xử lý các việc liên quan giữa Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Nghệ An và Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt - Lào.

Đồng thời, ông Ngô Quế Lâm, Phó tổng giám đốc Habeco là người được ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Habeco. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 21/8/2017 cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Như vậy, thành viên Ban Tổng giám đốc BHN gồm có: ông Ngô Quế Lâm - Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc gồm các ông Trần Đình Thanh; ông Vương Toàn; ông Nguyễn Hải Hồ và ông Vũ Xuân Dũng.