10:05 16/06/2021

Đường mía Thái Lan chính thức bị áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

Mạnh Đức

Kể từ ngày 16/6/2021, một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan bị áp thuế chống bán phá giá chính thức là 42,99%, thuế chống trợ cấp chính thức là 4,65%...

Áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đường mía để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
Áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đường mía để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1578/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Đường mía Thái Lan chính thức bị áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp - Ảnh 1

Quyết định nêu rõ, các loại đường mía nhập khẩu thuộc mã HS 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.91 sẽ bị áp thuế chống bán phá với giá chính thức là 42,99% và mức thuế chống trợ cấp chính thức là 4,65%. Hai loại thuế này là thuế nhập khẩu bổ sung, áp dụng với mía đường nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan, kể cả nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp chính thức là 5 năm, kể từ ngày quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp chính thức có hiệu lực (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo quyết định khác của Bộ Công Thương).

 

Việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam đã được Bộ Công Thương thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật về quản lý ngoại thương, cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế, dựa trên những căn cứ và bằng chứng có tính khách quan, xác thực.

Để có cơ sở xác định xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, theo Quyết định 1578/QĐ-BCT, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, gồm: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phù hợp với qui định tại Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Liên quan đến việc áp thuế đối với đường mía từ Thái Lan, ngày 20/8/2020, Bộ Công Thương nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp của 6 doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước.

Ngày 21/9/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 477/QĐ-BTC về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Đến ngày 12/5/2021, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) đã tổ chức buổi tham vấn công khai (dưới hình thức trực tuyến) để lắng nghe ý kiến của tất cả các bên có liên quan.

Kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra vụ việc đã xác định, có tồn tại hành vi bán phá giá, được trợ cấp của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra (sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan), khiến ngành sản xuất ở trong nước đang chịu thiệt hại đáng kể; có mối quan hệ nhân quả giữa nhập khẩu hàng hóa bán phá giá và được trợ cấp với thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước.