14:49 15/03/2011

“Dứt khoát xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do”

Nhật Nam

Một lần nữa Chính phủ khẳng định thực hiện lộ trình xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do

Chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ ngành liên quan quyết liệt chống đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.
Chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ ngành liên quan quyết liệt chống đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.
Một lần nữa Chính phủ khẳng định thực hiện lộ trình xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do.

Hôm nay (15/3), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Chính phủ họp, nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại cuộc họp này, một lần nữa Chính phủ nhấn mạnh đến định hướng quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, trong đó “dứt khoát thực hiện lộ trình xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do”.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quyết liệt thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; chống hiện tượng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế; quản lý chặt chẽ thị trường vàng, ngoại hối; kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh USD trái pháp luật.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước phải có giải pháp để đảm bảo hệ thống ngân hàng đủ nguồn ngoại tệ để bán cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu hợp lý; đảm bảo đủ nguồn cung ngoại tệ đối với việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Về diễn biến của lãi suất trên thị trường, dữ liệu đưa ra tại cuộc họp trên cho biết, lãi suất huy động VND ít biến động so với cuối tháng 1/2011, bình quân ở mức 13,04%/năm; lãi suất cho vay tăng khoảng 0,5% - 1% so với cuối tháng 1/2011, lãi suất cho vay VND bình quân ở mức 16,23%/năm.

Lãi suất huy động bằng USD tương đối ổn định so với tháng 1/2011, hiện lãi suất huy động USD bình quân là 4,2%/năm, lãi suất cho vay USD bình quân là 6,37%/năm.