16:01 18/01/2010

EID, TTC và BTH trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của EID, TTC và BTH

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BTH từ tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BTH từ tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của EID, TTC và BTH.

* Ngày 27/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX).

Theo đó, 11/2/2010, EID sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 9%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 900 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội - số 187B, Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

* Ngày 27/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2008 của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX).

Theo đó, ngày 10/2/2010, TTC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh - đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán EID, TTC vào những ngày 26, 27 và 28/1/2010.

* Ngày 26/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX).

Theo đó, ngày 11/2/2010, BTH sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 11/2/2010 tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 11/2 tại Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội - số 11, đường K2, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BTH vào những ngày 25, 26 và 27/1/2010.