08:45 24/09/2007

EU ngừng đánh bắt cá ngừ

Thu Trà

Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định ngừng đánh bắt cá ngừ ở khu vực Đông Đại Tây Dương và Địa Trung Hải từ nay tới cuối năm 2007

Tình trạng đánh bắt quá mức và khối lượng loài cá này ngày càng giảm sút đã buộc EC phải ra quyết định này.
Tình trạng đánh bắt quá mức và khối lượng loài cá này ngày càng giảm sút đã buộc EC phải ra quyết định này.
Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định ngừng đánh bắt cá ngừ ở khu vực Đông Đại Tây Dương và Địa Trung Hải từ nay tới cuối năm 2007.

Tình trạng đánh bắt quá mức và khối lượng loài cá này ngày càng giảm sút đã buộc EC phải ra quyết định này.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết, hạn ngạch đánh bắt cá ngừ 16.779,5 tấn trong năm 2007 của khối này đã hết, do đó EC buộc phải ngừng hoàn toàn hoạt động đánh bắt loài cá này trên toàn EU trong các tháng còn lại của năm nay.

Lệnh cấm nói trên được áp đặt đối với nước Syrup, Hy Lạp, Manta, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, trong khi đó Pháp và Italia đã lần lượt ngừng đánh bắt cá ngừ vào tháng 7 và 8/2007, những nước chưa đạt chỉ tiêu khai thác vào thời điểm lệnh cấm được đưa ra thì sẽ được bồi thường theo luật của EU.

Theo các quy định quốc tế và của EU, nước thành viên nào khai thác quá mức cho phép sẽ bị phạt.