10:23 09/03/2012

EVN chuẩn bị trình phương án tái cơ cấu

Từ Nguyên

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ trình Chính phủ phương án tái cơ cấu tập đoàn trong tháng 3 này

Tỷ lê điện mua ngoài so với sản xuất của EVN đang có xu hướng tăng mạnh.
Tỷ lê điện mua ngoài so với sản xuất của EVN đang có xu hướng tăng mạnh.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, ngay trong tháng 3, tập đoàn sẽ hoàn thành và trình Chính phủ đề án chiến lược phát triển tập đoàn đến năm 2020, phương án tái cơ cấu tập đoàn đến năm 2015.

Về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, EVN cho biết, trong tháng 2/2012, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 8,899 tỷ kWh (trong đó thuỷ điện chiếm 30,17%, nhiệt điện than chiếm 24,61%, nhiệt điện khí 42,74%).

Tháng 2, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 8,646 tỷ kWh, trong đó điện sản xuất là 3,352 tỷ kWh, tức chỉ chiếm 38,8%. Tỷ lê điện mua ngoài so với sản xuất của EVN đang có xu hướng tăng mạnh.

Lũy kế hai tháng năm 2012, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 16,649 tỷ kWh, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó điện sản xuất là 6,494 tỷ kWh chiếm 39%, điện mua 10,155 tỷ kWh (mua Trung Quốc 441 triệu kWh).