11:51 07/12/2011

Chính phủ chuẩn bị báo cáo về tái cơ cấu nền kinh tế

Hoài Ngân

Điều hành kinh tế sẽ là nội dung chính của hội nghị Chính phủ mở rộng thường niên, được tổ chức tại Hà Nội sau hai tuần nữa

Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012 sẽ diễn ra vào ngày 22-23/12 tới tại Hà Nội.

Để chuẩn bị cho hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ đã phân công một số bộ chuẩn bị các báo cáo để trình bày, trong đó hầu hết là các báo cáo liên quan trực tiếp đến điều hành kinh tế.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 2/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị dự thảo nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Bộ này cũng sẽ trình bày báo cáo chung về tái cơ cấu kinh nền kinh tế trên cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong khi đó, Bộ Công Thương sẽ chuẩn bị báo cáo về đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, kiềm chế nhập siêu và tổ chức tốt thị trường trong nước gắn với thực hiện điều hành giá cả theo cơ chế thị trường năm 2012.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ báo cáo về điều hành tiền tệ để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh năm 2012, trong khi Bộ Tài chính sẽ báo cáo về những giải pháp về tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường năm 2012.

Bên cạnh các nội dung này, hội nghị cũng sẽ nghe Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội gắn với giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2012; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và xây dựng chương trình nông thôn mới năm 2012 và Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2012.

Mới đây, khi đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh đến việc tập trung cho các hoạt động điều hành kinh tế trong năm 2012.

Theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ ưu tiên cho việc ổn định kinh tế vĩ mô và sẽ có các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông cũng nói sẽ tập trung cho vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào 3 nội dung đã được xác định là đầu tư công, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại.