20:58 11/12/2017

EVN đưa vào vận hành thêm 180 công trình lưới điện

Bạch Dương

Lũy kế 11 tháng năm 2017, EVN đã khởi công 196 công trình, hoàn thành và đưa vào vận hành 180 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV

Nhu cầu sử dụng điện ở phía Nam rất lớn
Nhu cầu sử dụng điện ở phía Nam rất lớn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11. Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 11/2017 đạt 16,46 tỷ kWh, sản lượng ngày cao nhất đạt 595,9 triệu kWh và công suất cao nhất toàn hệ thống là 29.468 MW.

Lũy kế 11 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 181,35 tỷ kWh, tăng 8,16% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 11/2017 ước đạt 14,79 tỷ kWh; lũy kế 11 tháng năm 2017 ước đạt 159,9 tỷ kWh, tăng 9,18% so cùng kỳ, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 9,35%.

Trong tháng 11/2017, truyền tải điện chủ yếu theo hướng từ miền Trung ra miền Bắc và vào miền Nam với sản lượng điện truyền tải ước đạt 13,5 tỷ kWh. Sản lượng truyền tải vào miền Nam ở mức rất cao, khoảng 62,8 triệu kWh/ngày, tương đương 23,4% nhu cầu điện toàn miền Nam.

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 11/2017 đã hoàn thành chạy tin cậy tổ máy 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Về lưới điện, lũy kế 11 tháng năm 2017, EVN đã khởi công 196 công trình, hoàn thành và đưa vào vận hành 180 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV.

Trong tháng 11/2017, Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện Đề án tách bạch về tổ chức của bộ phận dịch vụ sửa chữa với bộ phận vận hành tại các Nhà máy thủy điện trực thuộc EVN; Đề án tách khâu phân phối và bán lẻ trong các Tổng Công ty Điện lực và Đề án sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án thuộc EVN; báo cáo giải trình phương án cổ phần hóa EVNGENCO3;...

Trong tháng 12, EVN đặt mục tiêu đảm bảo phát phát điện thương mại và hoàn thành cấp PAC tổ máy thứ nhất của dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4; hoàn thành chạy thử nghiệm tổ máy 1 Nhiệt điện Thái Bình để chuyển sang giai đoạn chạy tin cậy.

EVN cho biết đang hoàn thiện chuẩn bị hạ tầng và nhân lực để tiến tới công bố cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến vào đúng ngày 21/12/2017.