14:53 06/07/2011

EVN dừng, giãn tiến độ gần 300 dự án

Từ Nguyên

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011

Giá trị cắt, giảm vốn đầu tư dự kiến cả năm 2011 của EVN là 12.572 tỷ đồng.
Giá trị cắt, giảm vốn đầu tư dự kiến cả năm 2011 của EVN là 12.572 tỷ đồng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó,  trong 6 tháng đầu năm 2011, hệ thống điện toàn tập đoàn vận hành an toàn, hợp lý, tình hình cung ứng điện ổn định, không phải thực hiện các biện pháp điều hoà, tiết giảm điện.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 52,34 tỷ kWh, tăng 10,31% so với cùng kỳ năm 2010. Điện sản xuất và mua của EVN trong 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 50,79 tỷ kWh, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thương phẩm ước thực hiện 45,029 tỷ kWh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2010,  trong đó điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 16,89%, cho quản lý tiêu dùng dân cư tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2010.

Về cơ bản, sản xuất và cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2011 thuận lợi hơn mùa khô năm 2010 do tình hình thời tiết và thủy văn khả quan hơn so với dự báo đầu năm, hệ thống điện được bổ sung thêm khoảng 1.700MW công suất nguồn điện (trong đó của EVN 1.085MW), các nhà máy điện mới đưa vào vận hành hoạt động tương đối ổn định...

Trong 6 tháng đầu năm 2011, EVN đã đưa vào vận hành 6 tổ máy thuộc 5 dự án nguồn điện với tổng công suất 1.085 MW, hoàn thành đóng điện 56 công trình lưới điện từ 110 - 500 kV với tổng chiều dài đường dây 625 km và tổng công suất các trạm biến áp gần 2.450 MVA, trong đó có các dự án lưới điện truyền tải đấu nối các nguồn điện và chống quá tải lưới điện tại các khu vực, tăng cường năng lực truyền tải.

Thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, EVN đã tạm dừng đầu tư, giãn tiến độ thi công gần 300 công trình và hạng mục công trình, trong đó có 35 công trình và hạng mục công trình thuộc nhóm A, 64 công trình nhóm B và khoảng 200 công trình nhóm C. Giá trị cắt, giảm vốn đầu tư dự kiến cả  năm 2011 là 12.572 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với kế hoạch ban đầu.