11:18 02/06/2011

5 tháng, EVN mua ngoài hơn 24 tỷ kWh điện

Bảo Anh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011

Dự kiến trong tháng 6, EVN sẽ không tiến hành tiết giảm điện.
Dự kiến trong tháng 6, EVN sẽ không tiến hành tiết giảm điện.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, trong tháng 5/2011, EVN tiếp tục khai thác hợp lý các nhà máy thuỷ điện theo lưu lượng nước về, huy động cao các nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí và tăng nhập khẩu điện.

Hệ thống điện vận hành ổn định, đáp ứng cơ bản nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt, không thực hiện tiết giảm điện, đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp vừa qua.

Trong tháng, lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện phía Bắc đạt xấp xỉ và vượt giá trị trung bình nhiều năm và đã xuất hiện lũ tiểu mãn trong các ngày 15/5 và 16/5 (lưu lượng nước về hồ Hoà Bình đạt 2.408 m3/s, Tuyên Quang đạt 740 m3/s, Thác Bà đạt 420 m3/s).

Tuy nhiên, các hồ thuỷ điện miền Trung và miền Nam lưu lượng nước về chỉ đạt xấp xỉ và thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm.  

Sản lượng điện toàn hệ thống tháng 5/2011 đạt 9,413 tỷ kWh, sản lượng trung bình ngày đạt 303,6 triệu kWh, tăng 9,32% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng ngày cao nhất đạt 333,131 triệu kWh (ngày 10/5), công suất cao nhất đạt 15.855 MW (ngày 10/5). Lũy kế 5 tháng năm 2011, sản lượng toàn hệ thống đạt 43,079 tỷ kWh, tăng 9,92% so với cùng kỳ năm 2010.

Điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 5/2011 ước đạt 9,123 tỷ kWh, tăng 9,37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện sản xuất là 4,239 tỷ kWh, tăng 7,36% so với cùng kỳ, điện mua ngoài là 4,884 tỷ kWh, tăng 11,17%. Lũy kế 5 tháng năm 2011, điện sản xuất và mua ước đạt 41,750 tỷ kWh, tăng 9,97% so với cùng kỳ, trong đó điện sản xuất là 17,435 tỷ kWh, tăng 4,88%, điện mua ngoài là 24,315 tỷ kWh, tăng 13,94%.
    
Điện thương phẩm tháng 5/2011 ước thực hiện 7,784 tỷ kWh, tăng 11,52% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm ước thực hiện 36,655 tỷ kWh, tăng 11,54% so với cùng kỳ năm 2010. Điện thương phẩm nội địa tăng 11,25%, trong đó điện cho công nghiệp, xây dựng tăng 15,22%, thương mại, dịch vụ tăng 5,95%, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 6,35%.

Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2011, tình hình sản xuất và cung ứng điện tốt hơn so với dự kiến, đáp ứng cơ bản nhu cầu điện của nền kinh tế và sinh hoạt của nhân dân, không thực hiện tiết giảm điện, đồng thời cấp điện an toàn phục vụ các hoạt động chính trị, văn hoá lớn trên cả nước.

Dự kiến trong tháng 6 này, phụ tải của hệ thống đạt 323 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 15.800 - 16.500 MW. Trong tháng 6/2011, EVN tiếp tục khai thác thuỷ điện theo tình hình nước về, huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí...và tiếp tục nhập khẩu điện để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Bên cạnh đó, EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện cung ứng điện theo phương thức không điều hoà, tiết giảm phụ tải điện, đồng thời đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định.