23:39 13/09/2008

EVN khởi động dự án phần mềm theo chuẩn quốc tế

Đức Long

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khởi động dự án Xây dựng hệ thông tin quản lý tài chính - vật tư

Ngày 11/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và nhà thầu Indra (Tây Ban Nha) đã chính thức khởi động dự án Xây dựng hệ thông tin quản lý tài chính - vật tư (IFMMIS).

Đây là hệ thống công nghệ thông tin tích hợp hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản, vật tư thiết bị dành cho ngành điện.

Hợp đồng đầu tiên của EVN với Indra là triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính và vật tư cho Tập đoàn trị giá hơn 8,3 triệu USD. Nhiệm vụ của Dự án là đưa ra các quy trình cần thiết của EVN về tài chính, vật tư, tài sản, lao động tiền lương thực hiện trong cơ quan và các đơn vị thành viên thuộc khối sản xuất, kinh doanh, truyền tải và điều độ.

Với dự án IFMMIS, Indra sẽ triển khai gói phần mềm, thực hiện luật và quy định của Việt Nam và các đặc điểm của EVN trong công tác quản lý tài chính vật tư và nguồn lực.

Bên cạnh đó, khi triển khai dự án tại EVN và các đơn vị thành viên, gói phần mềm này sẽ tạo ra một công cụ hữu ích và hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính - vật tư, phù hợp với thông lệ quốc tế và có sự linh hoạt với môi trường chuyên biệt trong ngành điện...